Bộ Tư pháp bảo lưu nguyên tắc 1 quốc tịch

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, tạo điều kiện cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có 2 quốc tịch trong một số trường hợp. Bộ Tư pháp mới đây công bố tài liệu họp đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều […]