Có phải không công chứng, hợp đồng mua bán đất sẽ vô hiệu?

Việc mua bán đất bằng giấy tờ tay có bị vô hiệu hay không? Hợp đồng mua bán đất sẽ bị vô hiệu khi nào? (Độc giả Đức Vỹ). Luật sư tư vấn Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong những trường hợp sau đây thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất […]