Góp ý sửa đổi dự án Luật Đất đai “Tranh chấp đất đai, không nên bắt buộc phải hòa giải ở xã”

Góp ý dự án luật Đất đai (sửa đổi), theo các chuyên gia, không nên quy định bắt buộc hòa giải tại UBND cấp xã khi có tranh chấp đất đai, mà hãy để các bên tự thỏa thuận lựa chọn, trước khi kiện ra tòa. Ngày 1.3, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ […]

Phương thức giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong kinh doanh thương mại

Trong hoạt động kinh doanh thương mại, việc xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp là việc không thể tránh khỏi. Vậy có thể giải quyết những tranh chấp trong kinh doanh thương mại bằng những hình thức nào? Theo quy định của pháp luật, Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong 04 phương thức […]

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải là một trong những biện pháp tối ưu. Việc giải quyết bằng biện pháp hòa giải này được quy định như nào? Hòa giải là một quá trình giải quyết tranh chấp mang tính chất riêng tư trong đó hòa giải viên là người […]

Hệ thống pháp luật về hòa giải thương mại

Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế Nguyễn Thị Minh Huệ – Học viện Tư pháp cho biết, hành lang pháp lý cho phương thức hòa giải thương mại ở Việt Nam hiện nay khá đầy đủ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hệ […]