ChatGPT ảnh hưởng thế nào đến ngành dịch vụ pháp lý?

Mọi Luật sư đều mong muốn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình và mọi khách hàng đều xem xét giá trị lợi ích đối với các khoản phí đã trả cho Luật sư. Với sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa, các Luật sư […]