Trung tâm REECMC luôn tự hào về chính đội ngũ Hòa giải viên của mình. Chúng tôi có hơn 15 Hòa giải viên, Trọng tài viên & luật sư làm việc ở hai văn phòng tại Hà Nội và Hưng Yên. Tất cả các Hòa giải viên, Trọng tài viên & luật sư của Trung tâm REECMC đều được cấp chứng chỉ hành nghề và nhiều Hòa giải viên, luật sư đã được học tập, đào tạo tại các trường đại học nước ngoài như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Mỹ.

Khách hàng có thể tìm thông tin về từng Hòa giải viên, Trọng tài viên & luật sư của chúng tôi được sắp xếp theo văn phòng làm việc, lĩnh vực hoạt động hoặc chức danh bằng cách dùng một trong các lựa chọn dưới đây. Vui lòng liên hệ với bất kỳ luật sư nào của chúng tôi để có thêm thông tin về lĩnh vực hoạt động của họ và về báo giá dịch vụ.

Phùng Đắc Khoa
Chủ tịch

Résume

LÊ THỊ BÍCH LAN
Phó Chủ tịch

Résume

TRẦN VIỆT HÙNG
Phó chủ tịch

Résume

TẠ THỊ THANH THÙY
TỔNG THƯ KÝ

Résume