Thành lập theo Quyết định số 17/BTP/GP, Trung tâm REECMC cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại chuyên nghiệp theo quy định tại Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 về hòa giải thương mại. Với đội ngũ Hòa giải viên và Luật sư giàu kinh nghiệm kết hợp cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên sâu về giải quyết tranh chấp nói chung cũng như hòa giải thương mại nói riêng, REECMC định vị sẽ là Trung tâm hòa giải thương mại được các doanh nghiệp tin tưởng, ưu tiên lựa chọn khi có tranh chấp phát sinh.

Cơ cấu tổ chức

Sứ mệnh

  • Thiết lập các tiêu chuẩn hòa giải viên chuyên sâu;
  • Thúc đẩy sự hiểu biết của các bên trong vấn đề hòa giải – thương lượng và chấp nhận hòa giải;
  • Phổ biến kỹ năng, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước đào tạo chuyên sâu về giải quyết tranh chấp nói chung cũng như hòa giải thương mại nói riêng

Tầm nhìn

  • Đem đến cho cộng đồng các doanh nghiệp thêm một giải pháp giải quyết tranh chấp theo sự lựa chọn của các bên, thúc đẩy sự đồng thuận và quyền tiếp cận công lý.