Trung tâm Hoà giải Thương mại Bất động sản và Doanh nghiệp (“Trung tâm REECMC”) triển khai dịch vụ hòa giải có thẩm quyền, trao quyền cho các bên thúc đẩy khả năng tiếp cận công lý tốt hơn, giảm thiểu đối nghịch trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Trung tâm Hòa REECMC thành lập theo Quyết định định số 17/BTP/GP ngày 06/09/2022 của Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp –  Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 10/ĐKHĐ-HGTM ngày 11/10/2022.

Trung tâm REECMC có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có bộ máy tổ chức, văn phòng điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp theo hình thức hòa giải thương mại quy chế và hỗ trợ hòa giải viên về thủ tục hành chính, địa điểm họp cho phiên hòa giải. Bên cạnh đó, Trung tâm REECMC còn có chức năng tư vấn lập kế hoạch thương lượng, các bước trong đàm phán và tư vấn giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, Tòa án … theo quy định của pháp luật.

Cùng với các Trung tâm hòa giải thương mại khác, Trung tâm REECMC mong muốn góp phần của mình thúc đẩy phát triển phương thức giải quyết tranh chấp bằng đàm phán thương lượng và hòa giải thương mại tại Việt Nam. Trung tâm REECMC hiện đang củng cố bộ máy và phấn đấu trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam và các thương nhân nước ngoài có giao thương với Việt Nam để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao kết thực hiện hợp đồng.

TIN TỨC & SỰ KIỆN REECMC