Học viện REECMC là Trung tâm đào tạo và phát triển kỹ năng Hòa giải viên thương mại và giải quyết tranh chấp với sự trợ giúp của một bên thứ ba.

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy sự hiểu biết của các bên trong vấn đề hòa giải – thương lượng và chấp nhận hòa giải, tthiết lập các tiêu chuẩn hòa giải viên chuyên sâu và phổ biến kỹ năng, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước đào tạo chuyên sâu về giải quyết tranh chấp nói chung cũng như hòa giải thương mại nói riêng.

Từ nay cho đến năm 2025, Học viện REECMC sẽ không ngừng nỗ lực hướng đến mục tiêu liên kết hoàn thành đào tạo cho 50 hòa giải viên quy chế chuyên nghiệp và tạo ra sự thay đổi cho phương thức giải quyết ngoài tòa án tại Việt Nam.

CÁC KHÓA HỌC REECMC

TIN TỨC & SỰ KIỆN REECMC