Góp ý sửa đổi dự án Luật Đất đai “Tranh chấp đất đai, không nên bắt buộc phải hòa giải ở xã”

Góp ý dự án luật Đất đai (sửa đổi), theo các chuyên gia, không nên quy định bắt buộc hòa giải tại UBND cấp xã khi có tranh chấp đất đai, mà hãy để các bên tự thỏa thuận lựa chọn, trước khi kiện ra tòa. Ngày 1.3, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ […]