ChatGPT ảnh hưởng thế nào đến ngành dịch vụ pháp lý?

Mọi Luật sư đều mong muốn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình và mọi khách hàng đều xem xét giá trị lợi ích đối với các khoản phí đã trả cho Luật sư. Với sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa, các Luật sư […]

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải là một trong những biện pháp tối ưu. Việc giải quyết bằng biện pháp hòa giải này được quy định như nào? Hòa giải là một quá trình giải quyết tranh chấp mang tính chất riêng tư trong đó hòa giải viên là người […]