Một số loại hình hòa giải trước tố tụng

Có nhiều phương thức giải quyết xung đột xã hội khác nhau, trong đó phổ biến là (1) thương lượng; (2) hòa giải kết hợp trọng tài; (3) giải quyết thông qua thủ tục hành chính, thủ tục tố tụng tại Tòa án Hòa giải là một phương thức giải quyết mâu thuẫn, xung đột […]

Hội thảo tập huấn và thực hành kỹ năng tra cứu thông tin sáng chế

Với sự kết hợp độc đáo giữa tập huấn và thi đấu tra cứu, hội thảo tập huấn và thực hành tra cứu thông tin sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) và Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) tổ […]

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải là một trong những biện pháp tối ưu. Việc giải quyết bằng biện pháp hòa giải này được quy định như nào? Hòa giải là một quá trình giải quyết tranh chấp mang tính chất riêng tư trong đó hòa giải viên là người […]

Hệ thống pháp luật về hòa giải thương mại

Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế Nguyễn Thị Minh Huệ – Học viện Tư pháp cho biết, hành lang pháp lý cho phương thức hòa giải thương mại ở Việt Nam hiện nay khá đầy đủ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hệ […]

Vì sao nên chọn hòa giải trong tranh chấp thương mại

Hiện nay, tình trạng quá tải trong giải quyết tranh chấp thương mại là vấn đề bức xúc của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Bởi vậy, trong các phương thức giải quyết ngoài tòa án thì hòa giải thương mại là phương thức rất đáng quan tâm, lựa chọn. Một phương […]