Một số loại hình hòa giải trước tố tụng

Có nhiều phương thức giải quyết xung đột xã hội khác nhau, trong đó phổ biến là (1) thương lượng; (2) hòa giải kết hợp trọng tài; (3) giải quyết thông qua thủ tục hành chính, thủ tục tố tụng tại Tòa án Hòa giải là một phương thức giải quyết mâu thuẫn, xung đột […]

Vì sao nên chọn hòa giải trong tranh chấp thương mại

Hiện nay, tình trạng quá tải trong giải quyết tranh chấp thương mại là vấn đề bức xúc của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Bởi vậy, trong các phương thức giải quyết ngoài tòa án thì hòa giải thương mại là phương thức rất đáng quan tâm, lựa chọn. Một phương […]